Ferme Abattoir - stadsboerderij op het dak (pas disponible en fr)

WIE - Voorstelling van de organisatie

 • Abattoir nv

Ropsy Chaudronstraat 24, bus 48

1070 Brussel

 

 • Bedrijf (nv)

Aantal werknemers: 45, omzet: 9 miljoen euro (voor Covid)
Diensten, verhuur van bedrijfsruimte, winkels, marktplaatsen, etc.

 

 

WAT - Beschrijving van het project

Ferme Abattoir - stadsboerderij op het dak

 

 • Urban Farm die viskweek combineert met hydrocultuur (kweken van planten in water). De serres op het dak van de FOODMET (markthal) huizen tomaten, kruiden en vis, naast de openlucht daktuin met groenten en fruit. 

Het project profiteert van vele synergiën: warmterecuperatie, regenwater, zonne-energie, korte keten en korte mobiliteit, marketing van de site, jobcreatie, … .

 

 

 • Het project werd opgestart in 2018 en loopt nog steeds.
   

 

Actiedomein(en):

  infrastructuur couleur   processen_couleur.png        

 

Urban farm1_BIGH - Abattoir1Urban farm @BIGH

 

Urban farm3_BIGH. - Abattoir3Urban farm @BIGH

Urban farm2_système hydroponique_BIGH - Abattoir2Urban farm - hydrocultuursysteem @BIGH

HOE

 • Beginpunt/motivatie

Valoriseren van de site voor de lokale gemeenschap en vergroenen van grote oppervlaktes (dak) in een stadsomgeving

 

 • Sleutelmomenten / Eventuele moeilijkheden

Dossier bij gewest Brussel voor groendak; partnerschap met BIGH (stadsboerderij)
Het gebouw dat in voorbereiding was, werd nog conceptueel/structureel aangepast om een daktuin te kunnen dragen. 

 

 • Spelers (beslissing – consultancy – partners …)

BIGH (stadsboerderij) met bezieler-architect Steven Beckers
Brussels Gewest : mogelijkheden subsidies
Atelier Groot Eiland : sociaal-economische organisatie die de moestuin buiten uitbaat.

 

 • Nieuwe projecten /duurzame partnerschappen 

Bijkomende lokale voedselproductie en verwerking van voedsel;
Sociale projecten.

 

HOEVEEL

 • Investeringen/Eventuele externe bronnen van financiering 

Er werd 1,4 miljoen euro extra geïnvesteerd in de versteviging van het gebouw, om er een stadslandbouwproject op mogelijk te maken. 

Quasi volledige financiering (EFRO (EU) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

 

 • Rendement (return on investment) (kwantitatief en kwalitatief)

Koeling/klimatisatie van de hal; afvalvermindering

Inspireert nieuwe, lokale, groene projecten


 

ERVARING - GOEDE PRAKTIJKEN

In 2015 was het basisgebouw klaar. Het heeft nog tot 2018 geduurd eer het stadslandbouwproject van BIGH van start is gegaan. Het is niet eenvoudig geweest om dit project financieel in mekaar te boksen.
Het is een ongelooflijke verrijking voor de site en het concept trekt veel geïnteresseerden aan. 

Denk aan de buurt. Dat hebben wij hier uiteindelijk misschien te weinig gedaan, de daktuin is immers niet vrij toegankelijk, omwille van allerlei redenen (veiligheid/bezoeken horen bij het verdienmodel van de stadsboerderij). Achteraf bekeken had dit misschien anders gekund.

Schrijf mensen met ideeën die in eerste instantie groots/zot/merkwaardig klinken niet direct af.