Recuperatie en upcycling van kantoormateriaal - Nnof (pas disponible en fr)

WIE - Voorstelling van de organisatie

  • Nnof nv

Radiatorenstraat 1

1800, Vilvoorde

 

  • Bedrijf (nv)

20 medewerkers, 5 miljoen euro

diensten, werkplekinrichting

 

 

 

WAT - Beschrijving van het project

Recuperatie en upcycling van kantoormateriaal

 

  • De circulaire economie wordt in praktijk gebracht door kantoormateriaal te recupereren en bij een weloverwogen herinrichting van de werkplek te hergebruiken. Dit vermindert het gebruik van (nieuw) materiaal én energie, en dat geeft zuurstof aan de biodiversiteit. Tot 60% van een bestaande inrichting (meubels, vloerbekleding, lampen, planten, …) kan doorgaans hergebruikt worden.

 

Actiedomein(en):

    achats_couleurs          

 

The Nnof-officesNnof office @Anne Lenaerts

 

NnofvoorAthlon-Stillebib3@Anne Lenaerts

Nnof-voorlinks-naNnofrechts2Voor (links) / na Nnof (rechts) @Anne Lenaerts

HOE

  • Beginpunt/motivatie

De zorg voor biodiversiteit, en de zoektocht naar lager verbruik van energie en materialen.

 

  • Sleutelmomenten / Eventuele moeilijkheden

Carbon footprint laten berekenen en Milieuzorgsysteem EMAS opgestart – zo gezien dat er een nieuw business model in zat.

Mindset van aankopers en directies mee krijgen

 

  • Spelers (beslissing – consultancy – partners …)

Uiteraard werden de werknemers betrokken bij de beslissing en realisatie, nog steeds, en dit wordt ook jaarlijks geauditeerd

Partners: RDC Environment; 21 Solutions; Voka

 

  • Nieuwe projecten /duurzame partnerschappen 

De afvalverwerking  gebeurt nu veel structureler en grondiger.

Samenwerking met Natuurpunt voor insectenhotels


 

HOEVEEL

  • Investeringen/Eventuele externe bronnen van financiering 

Is onmogelijk te zeggen

 

  • Eventuele kost van projectbeheer 

De normale werkingskosten van een onderneming, plus investering in LCA-taal (levenscyclus analyse) en milieuzorg (ca. 0,5 miljoen euro)

 

  • Rendement (return on investment) (kwantitatief en kwalitatief)

Voorlopig zeer beperkte winst

Bescherming van biodiversiteit stimuleren

Bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen


 

ERVARING - GOEDE PRAKTIJKEN

Dat het ondanks de hindernissen, bijzonder veel voldoening en meerwaarde geeft op werkelijk alle vlakken !

Neem er een externe consultant bij, of maak er iemand voor vrij om de langetermijn-strategie te kunnen ontwikkelen

Zorg voor minstens 3 jaar krediet om de opstart te financieren

Wees authentiek. Wat niet echt is, wordt toch doorprikt ...