Amfibieën en reptielen verwelkomen/beschermen

Picto Quick win  

terreinen_couleur

infrastructuur_gris processen_gris aankoop_gris

U kan deze dieren op verschillende manieren helpen. 

Zo kan u waterpunten voorzien (voor de legperiodes), schutplaatsen inrichten (dode bladeren, steenhopen, hoog gras…), hulpmiddelen voorzien die hen helpen om voorbij obstakels op uw terrein te geraken (goten, greppels...).
Het is van belang dat deze bedreigde soorten worden beschermd. Het verdwijnen van vochtige leefgebieden heeft tot gevolg dat hun aantal vermindert. Ze geraken ook meer en meer geïsoleerd door verstedelijking.
Indien uw team een activiteit wil organiseren, zou u kunnen helpen bij evenementen van verenigingen die padden en kikkers tijdens migratieperiodes de weg helpen oversteken.

 

 

 

 

116-frog-2504507_1920_amphibien

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
        icone_aquatique icone_surface verte                

 

Financieringsbronnen

Neem contact op met uw gemeente en uw provincie.

Algemene informatie