Bestuivers verwelkomen

Picto Quick win  

terreinen_couleur

infrastructuur couleur processen_gris aankoop_gris

Zones aanleggen met plantensoorten die nectar produceren zorgt ervoor dat bestuivers worden aangetrokken:

  • Bijen
  • Vlinders
  • Hommels
  • Wespen
  • Vleermuizen

Deze kleine doeners hebben een grote impact op de verhoging van de plantaardige biodiversiteit omdat ze stuifmeel verzamelen (ze voeden zich met de nectar van de planten). U kan ook hulpmiddelen plaatsen die aan de bestuivers toelaten om zich in een specifieke zone te vestigen (korf, insectenhotel, schutplaats, ingerichte bodem).
Het onderhoud van deze hulpmiddelen kan gebeuren door een extern expert of door een personeelslid dat hierin interesse heeft en de nodige vorming gekregen heeft.

 

 

 

 

43b-bee-1726659_1920_accueil pollinisateur

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
icone_flore icone_insectes                        

 

Praktische informatie

Op Federaal niveau:

 

Voor het Vlaamse Gewest:

 

Voor het Brusselse Gewest:

 

Voor het Waalse Gewest:

 

Andere:

Voorbeelden van bedrijfsactie

  • voorbeeld 1
  • voorbeeld 2
  • voorbeeld 3