Biodiversiteit en ondernemingen: waarom?

bird-feeder-248946_1920
spice-370114_1920

Ondernemingen zijn onmisbaar in het behoud en het duurzame gebruik van de biodiversiteit.

De biodiversiteit is van essentieel belang voor de activiteit van de ondernemingen die hier (on)rechtstreeks gebruik van maken. De ondernemingen zijn immers gelegen op sites en maken gebruik van de infrastructuur;  ze hebben (productie)processen en een aankoopbeleid die een impact hebben op, en gebruik maken van de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten.

Ze hangen af van de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten onder meer voor hun bevoorrading in grondstoffen en voor het welzijn van hun personeel…

Niet-duurzame productie- en consumptiepatronen zijn een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van de biodiversiteit. Ook door veranderingen in het grondgebruik, overexploitatie van natuurlijke rijkdommen, lucht, water en bodemverontreiniging gaat de biodiversiteit verloren.

Het verlies van biodiversiteit en de aantasting van de ecosystemen houdt dus zeker een aantal risico’s in voor de prestaties van de onderneming, zoals meer kosten omdat er minder grondstoffen beschikbaar zijn.

Omgekeerd zorgt de biodiversiteit en het behoud van het ecosysteem voor nieuwe opportuniteiten voor de ondernemingen en de maatschappij: nieuwe producten en processen waarbij men respect heeft voor de biodiversiteit en de ecosystemen, toegang tot de genetische en biologische rijkdommen, creëren van nieuwe groene jobs, …

Tot slot is de impact van de mens een op de ecosystemen en de landschappen grooten dat zal steeds zo blijven. Deze impact kan negatief zijn wanneer dit leidt tot een achteruitgang van de biodiversiteit of een belemmering van de werking van de natuurlijke ecosystemen. De impact kan evenwel ook positief zijn:

  • Kalkgraslanden zijn het resultaat van extensieve landbouw en zijn een habitat voor vele pioniersoorten van de Belgische flora, die belangrijk zijn voor de ecologische veerkracht van de ecosystemen.
  • Het ecotoerisme maakt het herstel van de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten mogelijk.
  • De creatie van ecologische netwerken laat toe de verscheidenheid van fauna en flora te beschermen, zoals de typische natuurgebieden van Haspengouw.  
  •  
  • Bedrijven kunnen erin slagen “een manier van leven” rond hun merk op te bouwen. Bedrijven zijn op die manier meer dan alleen producenten van goederen en diensten, ze vervullen een maatschappelijke voorbeeldfunctie door burgers ertoe aanzetten om mee een biodiversiteitsvriendelijke levensstijl aan te nemen.
  • Het inzetten op biodiversiteit en leefmilieu draagt bij tot een positief imago van het bedrijf.
  • De biodiversiteit op de bedrijfsterreinen zorgt voor een aangenamere werkomgeving en leidt mogelijk tot een hogere productiviteit en minder absenteïsme.

De impact die bedrijven kunnen hebben is een veelvoud van de mogelijke impact van een individu. De bedrijven die zich inzetten voor de biodiversiteit en zich voorbereiden op de uitdagingen van morgen, zijn de toekomst.

Biodiversiteit is een meerwaarde voor jouw bedrijf!
 

orchis-militaris-846628_1920
plitvice-1031159_1920