Biodiversiteit: wat is het?

pexels-photo-260143

Biodiversiteit verwijst naar alle levensvormen die terug te vinden zijn op aarde en situeert zich op drie niveaus:  

  • alle levende soorten (planten, dieren -waaronder natuurlijk de mens, schimmels en micro-organismen);
  • hun genen, die garant staan voor de diversiteit binnen de soorten;
  • hun ecosystemen,  zoals bossen, woestijnen, vochtige gebieden en koraalriffen, maar ook steden, parken… en de manier waarop levende organismen hierbinnen interageren met hun omgeving.

 

De biodiversiteit is een onmetelijke bron van rijkdom.       

Deze rijkdom wordt bedreigd. Elke menselijke activiteit heeft immers op verschillende manieren een impact op de ecosystemen.

Ecosystemen leveren goederen en diensten, de zogenaamde ecosysteemdiensten, die onontbeerlijk zijn voor onze menselijke activiteiten, ons welzijn en het overleven van onze planeet.

underwater_fish_fishes_tropical_ocean_sea_reef_3840x2160-1024x576

De producerende diensten: bossen zijn bijvoorbeeld een bron van voeding, vezels (papier, textiel …), energie, zuiver water, genetisch materiaal, bestanddelen voor geneesmiddelen en cosmetica, bouwmaterialen …

natural-medicine-1426647_1920
bee-3360682_1920

De regulerende diensten: regulatie van klimaat, water, bepaalde menselijke ziektes, zuivering van water en lucht, afbraak van organisch afval, bestuiving en verspreiding van zaden, …. Als de biodiversiteit groot is, vergroot ook haar veerkracht. Dit wil zeggen dat een ecosysteem, een soort of een individu, binnen bepaalde grenzen, opnieuw normaal kan werken of zich kan ontwikkelen nadat het verstoord is. Zo kan het zich bijvoorbeeld aanpassen aan de klimaatverandering en aan natuurrampen.

Allerhande culturele, sociale en recreatieve diensten: kennis, sociale relaties, esthetische waarden, toerisme en vrije tijd, … Biodiversiteit is ook een bron van culturele identiteit.

mountains-1645078_1920
poland-3903482_1920

Ondersteunende diensten (zonder deze diensten zouden de andere niet bestaan): fotosynthese en zuurstofproductie (atmosferisch), cyclus van het water, voedingselementen, bio-geo-chemische bestanddelen, vorming, bescherming en verrijking van de bodem, …

De mens is zich steeds meer bewust van de rijkdom, de waarde en de kwetsbaarheid van de biodiversiteit.

Het behoud ervan is essentieel!

Meer kennis over biodiversiteit is essentieel voor (het behoud en) een betere bescherming ervan!

Wilt u meer hierover weten: www.bebiodiversity.be