Bomen en bos op een duurzame manier beheren

   

terreinen_couleur

infrastructuur_gris processen_couleur.png aankoop_gris

Het behoud van biodiversiteit gebeurt ook door een duurzaam beheer van bomen. Deze bieden plaatsen voor voeding, nesten en beschutting voor verschillende diersoorten. 
Een ander voordeel van zones met bomen is dat ze gronderosie verminderen en het afvloeien van modderstromen op het terrein beperken.
Er zijn verschillende doelstellingen die u kan bereiken voor het behoud of de bevordering van een goede biodiversiteit:

  • Geef de voorkeur aan het behoud van bomen met een grote diameter en bomen met een ecologische waarde
  • Laat dode bomen staan, kap ze niet
  • Creëer of onderhoud open plekken in het bos
  • Laat plaats vrij voor de natuurlijke ontwikkeling van planten
  • Ontwikkel en behoud bosranden in lagen (strata)
  • Behoud ecologische corridors en vermijd het verdelen/opsplitsen van habitats
  • Beperk het gebruik van chemische producten

In geval van aanplanting moet u de voorkeur geven aan inheemse soorten en nagaan of de gekozen soort aangepast is aan de bodem. Om een levensvatbare omgeving te creëren diversifiëert u ook best de plantensoorten.

 

 

 

 

39-tree-3777568_1920_gérer arbre

Voordelen

 

Voorbeelden van bedrijfsactie

  • voorbeeld 1
  • voorbeeld 2
  • voorbeeld 3

Expertise

Voor de uitvoering van deze actie raden wij u aan om advies in te winnen bij een expert.

Financieringsbronnen

Algemene informatie