De buitenomgeving aanleggen

   

terreinen_couleur

infrastructuur couleur processen_gris aankoop_gris

Het aanleggen van groene zones op uw terrein is goed voor de biodiversiteit én voor het imago van uw onderneming. Het getuigt van uw engagement voor het milieu. 


U kan beplante zones aanleggen zoals een bloemenweide, fruitbomen planten, een haag uit inheemse soorten voorzien... Ook qua landschap zal de ontwikkeling van flora op uw terrein een pluspunt zijn. Indien u beschikt over een omheining of een ander element dat uw terrein omringt, dan kan u daar ook planten voorzien en doorgangen voor dieren. Zo draagt u bij tot het groene netwerk (vooral in stedelijk milieu) en zorgt u ervoor dat regenwater in de ondergrond kan dringen.

Het is mogelijk om het ecologische potentieel van uw perceel te beoordelen via de BAF-tool: https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/1-evaluatie-van-het-project-via-baf.html?IDC=7291

 

 

 

 

110-urban-park-3410146_1920_verduriser abords

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
icone_flore icone_insectes icone_oiseaux icone_mammiferes   icone_surface verte         icone_eau icone_sol    

 

Financieringsbronnen

Neem contact op met uw gemeente en uw provincie.

Algemene informatie