De milieu-impact van een product bepalen

   

terreinen_gris

infrastructuur_gris processen_couleur.png aankoop_gris

Elke energieproductie heeft immers zowel positieve als negatieve gevolgen voor de biodiversiteit. Het is belangrijk om de negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken door te kiezen voor hergebruik of het combineren van materiaal/energie om energie te produceren.

 

 

 

 

62business-4051773_1920_impact produit

Voordelen

Expertise

Voor de uitvoering van deze actie raden wij u aan om advies in te winnen bij een expert.

Financieringsbronnen

Algemene informatie