De regelgeving over buitenbranden kennen

   

terreinen_couleur

infrastructuur_gris processen_couleur.png aankoop_gris

Het is van groot belang dat de geldende regelgeving over buitenbranden wordt toegepast.
Een vuur aansteken kan grote gevolgen hebben voor het milieu. Of het nu gaat over de vervuiling van bodem en lucht of over de hinder veroorzaakt door de rook (geur en gezondheid); in de meeste gevallen gaat het om een inbreuk op de milieuwetgeving.
Voor uw groenafval geeft u de voorkeur aan compost of aan het afvoeren naar erkende sorteercentra en vermijdt u verbranding ter plaatse.

 

 

 

 

47-danbord-2291514_1920_feu extérieur

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
icone_flore     icone_mammiferes           icone_air   icone_sol icone_sante  

 

Praktische informatie

Voorbeelden van bedrijfsactie

  • voorbeeld 1
  • voorbeeld 2
  • voorbeeld 3

Bijkomende acties

Financieringsbronnen

Neem contact op met uw gemeente en uw provincie.

Algemene informatie