De regelgeving over energiebeheer kennen

   

terreinen_gris

infrastructuur couleur processen_couleur.png aankoop_couleur

De regelgeving over energie in uw onderneming toepassen omvat verschillende aspecten:

  • Labeling omtrent energie-efficiëntie
  • Verbruik van energie en andere bronnen
  • Promotie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen of warmtekrachtkoppeling

Deze regelgevingen komen voort uit Europese doelstellingen om de luchtkwaliteit te verbeteren, het energieverbruik en -behoefte te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen te verlagen.

Het energiebeheer van uw onderneming heeft impact op het gebied van milieu, economie en communicatie. Om tot een optimaal energiebeheer te komen, bestaan er milieubeheerssystemen die energie omvatten. 

Om de regelgeving zo goed mogelijk toe te passen is het tot slot nog van belang om alle gebruikers van uw gebouw en onderneming te sensibiliseren.

 

 

 

 

100-law-1991004_1920_permis enviro

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
              icone_climat icone_energie icone_air     icone_sante icone_economie