De regelgeving over geluidsbeheer kennen

   

terreinen_gris

infrastructuur couleur processen_couleur.png aankoop_gris

De verplichtingen en aanbevelingen van de regelgeving over geluidsbeheer volgen en implementeren laat toe om de impact op het welzijn van het personeel en de buurt te beperken.

De regelgeving gaat over volgende aspecten:

  •  Voorkomen van geluidshinder en trillingen uit vaste en mobiele installaties
  •  Voorzien van akoestische bescherming van gebouwen en open ruimtes voor privaat of collectief gebruik
  •  Beschermen van bewoners en gebruikers van een gebouw tegen geluidshinder

Daarnaast is het essentiëel dat ook rekening wordt gehouden met geluidshinder vanuit uw gebouw of activiteit, aangezien dit een negatieve impact kan hebben op fauna.

 

 

 

 

100-law-1991004_1920_permis enviro

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
  icone_insectes icone_oiseaux icone_mammiferes icone_aquatique               icone_sante  

 

Financieringsbronnen

Neem contact op met uw gemeente en uw provincie.

Algemene informatie