De regelgeving over het beheer van afvalstoffen kennen

   

terreinen_couleur

infrastructuur couleur processen_couleur.png aankoop_gris

Voor het beheer van afval moeten een aantal regels gerespecteerd worden:

  •  Verbod op sluikstorten
  •  Vorbod op verbranden van afval zonder specifieke vergunning
  •  Opvolging van afval (beheer volgens de geldende regelgeving en doorstroom naar het gepaste afvalcircuit)
  •  Respect van de hiërarchie van afvalbeheers- en verwerkingsmethodes

Een goed afvalbeheer laat toe om de impact op de biodiversiteit te beperken. Afval dat goed beheerd wordt, vervuilt het terrein en de ondergrond niet. Zowel in de processen van uw onderneming als tijdens bouw- of renovatiewerken informeert u zich best op voorhand over de verplichtingen die op uw situatie van toepassing zijn.

 

 

 

 

100-law-1991004_1920_permis enviro

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
        icone_aquatique     icone_climat     icone_eau icone_sol icone_sante  

 

Praktische informatie

Op Federaal niveau:

 

Voor het Vlaamse Gewest:

 

Voor het Brusselse Gewest:

 

Voor het Waalse Gewest:

Voorbeelden van bedrijfsactie

  • voorbeeld 1
  • voorbeeld 2
  • voorbeeld 3

Financieringsbronnen

Neem contact op met uw gemeente en uw provincie.

Algemene informatie