De regelgeving over het bodemsaneringsdecreet kennen

   

terreinen_couleur

infrastructuur couleur processen_couleur.png aankoop_gris

Weten of uw grond vervuild is, laat toe om preventieve of remediërende maatregelen te nemen. De bron van vervuiling moet bepaald worden door een bodemanalyse (vervuiling van de bodem en het grondwater). 
Een vervuilde bodem kan zware gevolgen hebben, zowel voor de waarde van uw eigendom als voor uw gezondheid, die van uw naasten en uw buren. 
Elk gewest beschikt over kaarten met de staat van de bodem inzake mogelijke of zekere vervuiling.

 

 

 

 

103-mask-467738_1920_décret sol

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
icone_flore icone_insectes     icone_aquatique           icone_eau icone_sol    

 

Financieringsbronnen

Voor het Brusselse Gewest:

 

Neem ook contact op met uw gemeente en uw provincie.

Algemene informatie