De regelgeving over milieuvergunningen kennen

   

terreinen_couleur

infrastructuur couleur processen_couleur.png aankoop_gris

Bepaalde activiteiten zijn onderworpen aan een milieuvergunning. Deze vergunning omvat alle voorschriften die van toepassing zijn om de veiligheid te garanderen van de omgeving of van het publiek dat toegang heeft tot uw gebouw, om eventuele hinder of schade door installaties te beperken en om de kwaliteit van het leefmilieu te vrijwaren.

De milieuvergunning legt ondermeer exploitatievoorwaarden op verbonden aan biodiversiteit:

  •  Geluidshinder
  •  Waterbeheer
  •  Energieverbruik

Er bestaan 3 types milieuvergunning:

  •  vergunning Klasse 1 voor activiteiten met een grote impact op het milieu of op de mens
  •  vergunning Klasse 2 voor activiteiten met een middelgrote impact op het milieu of op de mens
  •  vergunning Klasse 3 voor activiteiten met een beperkte impact op het milieu of op de mens

De klasse bepaalt de te volgen procedure en de termijnen.

Een specifieke situatie kan leiden tot verplichtingen die strenger zijn dan de wetgeving: deze worden bepaald in het kader van de milieuvergunning en gemotiveerd bij het afleveren ervan.

 

 

 

 

100-law-1991004_1920_permis enviro

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
        icone_aquatique     icone_climat icone_energie   icone_eau icone_sol icone_sante  

 

Financieringsbronnen

Neem contact op met uw gemeente en uw provincie.

Algemene informatie