De regelgeving over verpakkingsbeheer kennen

   

terreinen_gris

infrastructuur_gris processen_couleur.png aankoop_gris

Nieuwe en oude regelgeving voor verpakkingen opvolgen laat toe om uw beheer zo goed mogelijk aan te passen. Er zijn immers 3 verplichtingen van toepassing voor verpakkingen:

  • De verplichting van terugname
  • De verplichting van informatie
  • De verplichting van preventie

 

 

 

 

100-law-1991004_1920_permis enviro

Voordelen

 

Financieringsbronnen

Op Federaal niveau:

  •  

 

Voor het Vlaamse Gewest:

  •  

 

Voor het Brusselse Gewest:

  •  

 

Voor het Waalse Gewest:

  •  

 

 

Andere:

  •  

 

Neem ook contact op met uw gemeente en uw provincie.

Algemene informatie

  •