De sneeuw ruimen op een ecologische manier

Picto Quick win  

terreinen_couleur

infrastructuur couleur processen_gris aankoop_gris

Het gebruik van zout om sneeuw te ruimen kan schadelijke gevolgen hebben voor het leefmilieu. Het zout dat op uw wegen, voetpaden, parkeerzones wordt uitgestrooid komt uiteindelijk terecht in de bodem, in het water en in de riolering. Een stijging van het zoutgehalte van het water kan de ontwikkeling van bepaalde plantensoorten (zoals algen) versnellen, en andere soorten kunnen daaronder gaan lijden. Een hoog zoutgehalte kan ook nefaste gevolgen hebben voor de gezondheid van vogels die in de waterplassen hun dorst komen lessen. Het is dus belangrijk om het gebruik van zout zoveel mogelijk te beperken en te kiezen voor ecologische alternatieven:

  • Sneeuw met een schop ruimen
  • Een anti-slipmiddel aanbrengen
  • Mest gebruiken

Het gebruik van strooizout moet gezien worden als laatste optie.

 

 

 

 

winter-3084963_1920_déblayer la neige

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
icone_flore   icone_oiseaux   icone_aquatique           icone_eau icone_sol    

 

Voorbeelden van bedrijfsactie

  • voorbeeld 1
  • voorbeeld 2
  • voorbeeld 3

Bijkomende acties

Financieringsbronnen

Neem ook contact op met uw gemeente en uw provincie.