De voorkeur geven aan waterdoorlatende verhardingen

Picto Quick win  

terreinen_couleur

infrastructuur couleur processen_gris aankoop_gris

Herstel van de biodiversiteit gebeurt ook door waterondoorlatende oppervlakken te vermijden. Hierdoor worden de oorspronkelijke functies van de ondergrond hersteld:

 • vermijden van overstromingen
 • bijdragen tot zuivering van regenwater
 • behouden van natuurlijke leefgebieden
 • ontwikkelen van microfauna in de bodem
 • verminderen van het hitte-eilandeffect

Voor (toegangs)wegen, parkeerzones en paden kiest u best voor waterdoorlatende materialen.
Groendaken en groene gevels dragen ook op een positieve wijze bij tot de waterhuishouding.

 

 

 

 

11-lawn-stones-3311513_1920_dalle gazon

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
        icone_aquatique     icone_climat   icone_air icone_eau icone_sol icone_sante  

 

Financieringsbronnen

Op Federaal niveau:

 •  

 

Voor het Vlaamse Gewest:

 •  

 

Voor het Brusselse Gewest:

 •  

 

Voor het Waalse Gewest:

 •  

 

 

Andere:

 •  

 

Neem ook contact op met uw gemeente en uw provincie.

Algemene informatie

 •