Deelnemen aan het groene en blauwe netwerk

Picto Quick win  

terreinen_couleur

infrastructuur couleur processen_gris aankoop_gris

Aansluiten op en versterken van een ecologisch netwerk laat toe het natuurlijk milieu te behouden en te versterken, en dit zowel in rurale als stedelijke gebieden.


Zo'n netwerk wordt opgezet dankzij planning en projecten van ruimtelijke aanleg. Om te helpen dergelijk netwerk uit te breiden kan u hulpmiddelen en inrichtingen voorzien die aansluiten op bestaande natuurlijke gebieden.

De voordelen van groene en blauwe netwerken:

  •  Bescherming tegen erosie
  •  Meer mogelijkheden voor leefgebied van diersoorten en verplaatsingen die hun levenscyclus ondersteunen
  •  Verbreding van de ontwikkeling van bepaalde lokale plantensoorten
  •  Behoud van ecosystemische diensten
  •  Landschapswaardering
  •  ...

 

 

 

 

114-landscape-3521889_1920_maillage

Voordelen

Expertise

Voor de uitvoering van deze actie raden wij u aan om advies in te winnen bij een expert.

Financieringsbronnen

Neem contact op met uw gemeente en uw provincie.

Algemene informatie