Deelnemen aan stadslandbouw

   

terreinen_couleur

infrastructuur couleur processen_couleur.png aankoop_couleur

Stadslandbouw zorgt voor promotie van lokale producten en circulaire economie dankzij korte circuits.

Dankzij bijvoorbeeld het plaatsen van hulpmiddelen voor bestuivers of het kweken van plantensoorten voor voedingsdoeleinden worden ook stedelijke zones ook verrijkt op het gebied van biodiversiteit.

De keuze van de soorten gebeurt volgens de hulpmiddelen en de noden, met een voorkeur voor inheemse soorten.
Indien u een zone wil voorzien voor de ontwikkeling van een duurzame landbouwactiviteit, doe dan beroep op personen met expertise terzake zodat uw project met de beste basis kan starten:

  •  Gebruik van onbezette gronden
  •  Ontwikkeling van een inrichting op het dak (indien de draagstructuur dit toelaat)
  •  Ter beschikking stellen van kweekbakken op een terras of binnen de gronden rondom het gebouw

Het is mogelijk om het ecologische potentieel van uw perceel te beoordelen via de BAF-tool: https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/1-evaluatie-van-het-project-via-baf.html?IDC=7291

 

 

 

 

107-dietfurt-in-the-altmuhl-valley-226808_1920_agriculture urbaine

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
icone_flore icone_insectes                   icone_sol icone_sante icone_economie

 

Expertise

Voor de uitvoering van deze actie raden wij u aan om advies in te winnen bij een expert.

Financieringsbronnen

Voor het Brusselse Gewest:

 

Neem ook contact op met uw gemeente en uw provincie.

Algemene informatie