Doorgangen voor dieren voorzien

Picto Quick win  

terreinen_couleur

infrastructuur couleur processen_gris aankoop_gris

Voor een goede ontwikkeling van de fauna is het van groot belang dat dieren zich kunnen verplaatsen op uw terrein.

Er bestaan vele kunstmatige obstakels die u kan inrichten (weg, spoor, muur, greppel…) om een verbinding te maken tussen de verschillende natuurlijke zones. Ondanks aanwezige obstakels kan ecologische versnippering worden tegengegaan dankzij hulpmiddelen voor de over- en doorsteek van dieren. Om die versnippering nog meer te counteren kan u ook bijdragen tot het groene netwerk.

 

 

 

 

87-50_Animal route - fox-2263712_installer dispositif animaux

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
  icone_insectes   icone_mammiferes                 icone_sante  

 

Financieringsbronnen

Op Federaal niveau:

  •  

 

Voor het Vlaamse Gewest:

  •  

 

Voor het Brusselse Gewest:

  •  

 

Voor het Waalse Gewest:

  •  

 

 

Andere:

  •  

 

Neem ook contact op met uw gemeente en uw provincie.

Algemene informatie