Duurzaam bouwen of verbouwen

   

terreinen_gris

infrastructuur couleur processen_gris aankoop_couleur

Kiezen voor duurzame materialen, biodiversiteit in uw gebouw integreren, uw werf beheren om fauna en flora te beschermen, de buitenomtrek van uw gebouw beperken, licht- of akoestische hinder beperken, afval beheren, ... al deze acties dragen bij tot duurzaam bouwen of renoveren.
Zo kan u biodiversiteit behouden of bevorderen en bijdragen tot het groene netwerk. En door duurzame materialen en technieken te kiezen kan u eveneens de schadelijke gevolgen voor de biodiversiteit beperken. Deze gebruiken immers grondstoffen en producten met een label of die lokaal en duurzaam ontgind zijn.
Om uw project op het gebied van biodiversiteit te optimaliseren (zowel voor fauna, flora, bodem, lucht en water) houdt u bij het ontwerpen van uw project best rekening met volgende aandachtspunten:

  • Een stand van zaken betreffende de bestaande biodiversiteit
  • Rekening houden met vervuilingsrisico's
  • Rationeel gebruik van grondstoffen en materialen
  • Keuze van inplanting
  • Keuze van technieken en gebouwtypologie
  • ...

Duurzame bouwwerkzaamheden omhelzen ook het gebruik van propere en hernieuwbare energie, beperken het verlies van grondstoffen en zorgen voor een zo laag mogelijk verbruik van energie, water, materie en ruimte.

Het is mogelijk om het ecologische potentieel van uw perceel te beoordelen via de BAF-tool: https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/1-evaluatie-van-het-project-via-baf.html?IDC=7291

 

 

 

 

12-tool-belt-739152_1920_renover durable

Voordelen

Praktische informatie

Op Federaal niveau:

 

Voor het Vlaamse Gewest:

 

Voor het Brusselse Gewest:

 

Voor het Waalse Gewest:

 

Andere: