Duurzame (en lokale) grondstoffen bevoorrechten

   

terreinen_gris

infrastructuur couleur processen_gris aankoop_couleur

Door te kiezen voor een duurzaam beheer van grondstoffen kan uw bedrijf de hoeveelheid gebruikte grondstoffen beperken en voor een meer duurzame bevoorrading zorgen. 


Omwille van een stijgende vraag naar grondstoffen, worden de productiegebieden groter en staan ze onder druk (overexploitatie). Daarom wordt het steeds belangrijker om op een verantwoorde en duurzame wijze te telen door zorg te dragen voor de bodemkwaliteit. Het beste principe bestaat erin natuurlijke rijkdommen te herbruiken en grondstoffen te kopen die lokaal worden geproduceerd (zie bestaande labels).


Om het duurzaam beheer van materialen te optimaliseren, kan u ook uw leverings- en productieketen verbeteren.

 

 

 

 

4-MatièresPremièresDurables-simon-matzinger-424979-unsplash

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
icone_flore icone_insectes       icone_surface verte       icone_air   icone_sol icone_sante icone_economie

 

Praktische informatie

Op Federaal niveau:

 

Voor het Vlaamse Gewest:

 

Voor het Brusselse Gewest:

 

Voor het Waalse Gewest:

 

Andere:

Voorbeelden van bedrijfsactie

  • voorbeeld 1
  • voorbeeld 2
  • voorbeeld 3

Financieringsbronnen

Voor het Brusselse Gewest:

 

Neem ook contact op met uw gemeente en uw provincie.