Duurzame landbouwproducten aankopen

   

terreinen_gris

infrastructuur_gris processen_gris aankoop_couleur

Aan de hand van normen of labels kan men in de voedingsindustrie rekening houden met criteria voor de biodiversiteit. Deze criteria zijn bijvoorbeeld:

  • De afwezigheid van chemische producten
  • Bodembehoud om overstromingen te beperken dankzij beplante gebieden (het hele jaar door)
  • Initiatieven voor korte circuits
  • Traceerbaarheid van producten

Op die manier kan een verbetering van de productie en van de voedselverwerking beantwoorden aan de trend van duurzame consumptie.

 

 

 

 

82-shelf-1285186_1920_produits agricoles durables

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
icone_flore icone_insectes     icone_aquatique           icone_eau icone_sol icone_sante  

 

Financieringsbronnen

Op Federaal niveau:

  •  

 

Voor het Vlaamse Gewest:

 

Voor het Brusselse Gewest:

  •  

 

Voor het Waalse Gewest:

  •  

 

 

Andere:

  •  

 

Neem ook contact op met uw gemeente en uw provincie.