Een bloemenweide of bloemenstroken aanleggen

   

terreinen_couleur

infrastructuur couleur processen_gris aankoop_gris

Een of meerdere bloemenweiden aanleggen laat toe om een grote rijkdom aan plantensoorten aan te bieden. Deze bloemenweiden trekken vele vlinders en bestuivers aan, en deze trekken op hun buurt verschillende vogelsoorten aan. Daarnaast vergemakkelijkt een bloemenweide ook het onderhoud van groene zones en vergt ze slechts enkele maaibeurten (1 tot 3) per jaar. Het is echter van belang erop toe te zien dat bepaalde planten (onkruidsoorten) de zones niet gaan overwoekeren, waardoor meer gevoelige soorten dreigen te verdwijnen. 
Bloemenweiden bieden ook een erg gevariëerd landschapsaspect en kunnen in stroken worden aangeplant indien u geen grote oppervlakten kan vrijmaken. 
Er bestaan verschillende soorten zaden die klaar voor gebruik zijn: deze moeten gekozen worden in functie van de kwaliteit van de bodem (droog, vochtig, in de schaduw...). Zadenmengelingen kunnen enkel uit bloemen bestaan maar ook uit grassen. Het toevoegen van grassen laat toe een groter aantal diersoorten aan te trekken.
Voor een duurzaam resultaat geniet een mengeling van niet-seizoensgebonden planten van meer dan één jaar oud en eenjarige planten de voorkeur. 

Het is mogelijk om het ecologische potentieel van uw perceel te beoordelen via de BAF-tool: https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/1-evaluatie-van-het-project-via-baf.html?IDC=7291

 

 

 

 

 

flower-meadow-3598562 @Pixabay

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
icone_flore icone_insectes icone_oiseaux     icone_surface verte           icone_sol icone_sante icone_economie

 

Expertise

Voor de uitvoering van deze actie raden wij u aan om advies in te winnen bij een expert.

Financieringsbronnen

Voor het Vlaamse Gewest:

 

Voor het Waalse Gewest:

 

Neem ook contact op met uw gemeente en uw provincie.