Een natuurgericht partnerschap aangaan

   

terreinen_couleur

infrastructuur couleur

 

processen_couleur.png
aankoop_couleur

Het organiseren van een partnerschap met een instantie voor natuur- en/of milieubescherming, met natuurverenigingen, met adviseurs maakt een diepgaandere interventie mogelijk met betrekking tot de biodiversiteit.
Partnerschappen kunnen ook tot stand komen tussen bedrijven op eenzelfde terrein of voor het aankoopbeleid.
Partnerschappen kunnen zich richten op verschillende aspecten:

  • ruimtebeheer
  • gemeenschappelijke aanleg
  • aankoop van grondstoffen
  • het aanvullend karakter van diensten/producten
  • ...

In het algemeen laten partnerschappen toe om de zichtbaarheid van uw bedrijf te vergroten dankzij de grotere communicatiecampagnes. 

 

 

 

 

20-hands-3887069_1280_partenariat biodiv

Voordelen

Expertise

Voor de uitvoering van deze actie raden wij u aan om advies in te winnen bij een expert.

Financieringsbronnen

Neem ook contact op met uw gemeente en uw provincie.

Algemene informatie