Een natuurplan en/of biodiversiteitsstrategie ontwikkelen

   

terreinen_couleur

infrastructuur couleur processen_couleur.png
 
aankoop_couleur

Door middel van 'quick wins' kan men goedkoop en op een gemakkelijke manier acties implementeren ten voordele van de biodiversiteit. Voor de andere initiatieven is het daarentegen aanbevolen om een natuurplan of strategie uit te werken om de gewenste acties in te plannen en hun correcte uitvoering te garanderen.
Om uw collega's bewust te maken, aarzel niet om ze te betrekken bij alle fases: van de voorbereiding tot de uitvoering van het plan. 
Doe voor de technische aspecten beroep op experts die u zullen bijstaan bij de analyse en de keuze van de voorzieningen.
Deze strategie kan ook uw bedrijf overstijgen door bijvoorbeeld de buurt mee te integreren. Het doel bestaat erin de biodiversiteit van uw terreinen, van uw infrastructuren, van uw aankoop en/of bedrijfsproces te verhogen en te promoten.

 

 

 

 

29-business-1137367_1920_stratégie verte

Voordelen

Expertise

Voor de uitvoering van deze actie raden wij u aan om advies in te winnen bij een expert.

Financieringsbronnen

Neem ook contact op met uw gemeente en uw provincie.