Een vogel- en vleermuisvriendelijke omgeving aanleggen

Picto Quick win  

terreinen_couleur

infrastructuur couleur processen_gris aankoop_gris

Het installeren van habitats, voedsel ter beschikking stellen tijdens de winter en een waterbron voorzien tijdens de zomer zullen ervoor zorgen dat vogels en vleermuizen uw site zullen bezoeken.
Concreet zal dit resulteren in de introductie van enkele principes/gewoonten:

  • Microfauna beschermen en bevorderen: handmatig wieden zorgt voor een grotere aanwezigheid van microfauna in de bodem en kan een bron van voedsel zijn voor de vogels.
  • Tijdens de winter zal het beschermen van de bodem met mulchen helpen bij het behoud van de microfauna.
  • Beschikken over braakliggende terreinen: dit maakt het mogelijk om een gebied te hebben zonder al te veel verstoring voor de dieren.
  • De voorkeur geven aan bomen en struiken met bessen/vruchten: dit zijn voedingsbronnen voor vogels en vleermuizen. Daarnaast zijn het ook natuurlijke habitats voor talrijke soorten.

 

 

 

 

25-bird-2858587_1920_environnement favorable oiseau

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
    icone_oiseaux icone_mammiferes                 icone_sante  

 

Praktische informatie

Voor het Vlaamse Gewest:

 

Voor het Brusselse Gewest:

 

Voor het Waalse Gewest:

 

Andere:

Voorbeelden van bedrijfsactie

  • voorbeeld 1
  • voorbeeld 2
  • voorbeeld 3