Een waterpunt installeren

   

terreinen_couleur

infrastructuur couleur processen_gris aankoop_gris

Het aanleggen en onderhouden van een vochtige zone of een waterpunt speelt een belangrijke rol in het bevorderen van de biodiversiteit. Ook het landschap wordt erdoor verrijkt dankzij het planten van specifieke soorten. Daarenboven zijn waterpunten belangrijke plekken in de levenscyclus van dieren zoals:

  • insecten
  • vogels
  • amfibieën

Of het nu in volle grond of op het dak van een gebouw is (opgelet: ga na of de draagstructuur bijkomend gewicht aan kan), u kan er een kleine vijver of waterpartij aanleggen. Het is ook mogelijk om vochtige zones te creëren door het infiltreren van regenwater (aansluiting op afvoer van oppervlaktewater, overloop van een regenwatertank, afvoer van water in greppel, ....)
Zelfs zonder over een terrein te beschikken kan u de fauna een plaats bezorgen om te drinken of om zich te verfrissen bij grote hitte door het plaatsen van een met water gevulde bak (opgelet: verzeker u ervan dat de dieren makkelijk met het water in contact kunnen komen en even makkelijk kunnen vertrekken).

Het is mogelijk om het ecologische potentieel van uw perceel te beoordelen via de BAF-tool: https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/1-evaluatie-van-het-project-via-baf.html?IDC=7291

 

 

 

 

37-water-lily-1857350_1920_point deau

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
icone_flore icone_insectes icone_oiseaux icone_mammiferes icone_aquatique icone_surface verte         icone_eau icone_sol icone_sante  

 

Expertise

Voor de uitvoering van deze actie raden wij u aan om advies in te winnen bij een expert.

Financieringsbronnen

Neem contact op met uw gemeente en uw provincie.