Een werkgroep rond biodiversiteit opzetten

   

terreinen_gris

infrastructuur_gris processen_couleur.png aankoop_gris

Ijveren ten voordele van biodiversiteit begint bij het opzetten van een werkgroep. Deze groep zal de verschillende aspecten van uw onderneming onder de loep nemen (terrein, infrastructuur, aankopen en processen) en ze ten voordele van biodiversiteit doen evolueren (behoud van de omliggende natuur, kiezen voor ecologisch meubilair en duurzame producten, ...) dankzij een actieplan.
Om deze taak optimaal te laten verlopen kan u beroep doen op experts: zij kunnen u bijstaan tijdens de analyse en het uitwerken van concrete stappen.

Het is mogelijk om het ecologische potentieel van uw perceel te beoordelen via de BAF-tool: https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/1-evaluatie-van-het-project-via-baf.html?IDC=7291

 

 

 

 

49-Team-2044760_1920_groupe Travail Biodiv

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
icone_flore icone_insectes icone_oiseaux icone_mammiferes icone_aquatique icone_surface verte             icone_sante icone_economie

 

Financieringsbronnen

Neem contact op met uw gemeente en uw provincie.