Expert

Deze lijst staat open voor elke expert die zijn diensten wil aanbieden ter ondersteuning van bedrijven. De door de experts verstrekte gegevens en de bijwerking ervan vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de experts. De federale en gewestelijke overheden zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens, noch voor de diensten geleverd door deze experts, noch voor de voorgestelde tarieven.

Een expert zoeken

Als je op zoek bent naar een expert om je te ondersteunen bij de uitvoering van acties voor de biodiversiteit, kan je hier de lijst van experts online raadplegen.

Als u uw expertise wil aanbieden om bedrijven te ondersteunen bij het uitvoeren van acties voor de biodiversiteit, vul dan hier uw identiteitskaart 'Expert' in.