Fruitbomen en -struiken planten

Picto Quick win  

terreinen_couleur

infrastructuur couleur processen_gris aankoop_gris

Het kiezen van inheemse en lokale soorten die perfect aangepast zijn aan de omgeving, die weinig onderhoud nodig hebben en die vruchten/bessen voortbrengen, geeft een economisch belang en een belang voor het welzijn aan uw beplantingen. De gebieden die zonder chemische producten worden beheerd, vormen bovendien een voedselvoorraad voor vele diersoorten.
Beplantingen kunnen deel uitmaken van uw buitenaanleg (langs een boordsteen) op zichzelf of in de vorm van een haag. 
Het is ook mogelijk om struiken in bakken te planten op een dak of op een terras. En indien u de mogelijkheid heeft om een intensief* dak te creëren, kan u in volle grond planten (let op de geschiktheid van de soort ten aanzien van zijn omgeving, vooral op het vlak van de wortels)

Het is mogelijk om het ecologische potentieel van uw perceel te beoordelen via de BAF-tool: https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/1-evaluatie-van-het-project-via-baf.html?IDC=7291

 

 

 

 

 

27-fruitbomen en fruitstruiken planten

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
icone_flore icone_insectes icone_oiseaux icone_mammiferes   icone_surface verte           icone_sol icone_sante