Gedifferentieerd beheer toepassen

Picto Quick win  

terreinen_couleur

infrastructuur couleur processen_gris aankoop_gris

Een variatie aan groen of het toepassen van gedifferentieerd beheer bestaat in het beheren van groene ruimtes op verschillende manieren die het recreatief en ontspannend karakter van de plek vrijwaren. Hiervoor is het nodig dat de onderhoudswijze aangepast is aan de eigenschappen en functies van elke groene ruimte, en dat er wordt gekozen voor plantensoorten die aangepast zijn aan hun omgeving.
Het doel van zo'n beheer is zo weinig mogelijk onderhoud en behandelingen beperken en tegelijk de ontwikkeling van de natuur (fauna en flora) te bevorderen. Dit laat ook een vermindering toe van de productie van groenafval en vergemakkelijkt het hergebruik ervan ter plaatse.
Dankzij gedifferentieerd beheer kan ook worden gewerkt aan het landschapsaspect van uw groene ruimtes door de creatie van verschillende groene omgevingen.
Om een goed beheer van groene ruimtes te verzekeren is het nodig na te gaan of er voorzorgen genomen moeten worden (Natura 2000, beschermde gebieden, bodemverontreiniging...).

Het is mogelijk om het ecologische potentieel van uw perceel te beoordelen via de BAF-tool: https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/1-evaluatie-van-het-project-via-baf.html?IDC=7291

 

 

 

 

1-gestion differenciee

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
icone_flore icone_insectes   icone_mammiferes   icone_surface verte           icone_sol icone_sante icone_economie

 

Expertise

Voor de uitvoering van deze actie raden wij u aan om advies in te winnen bij een expert.

Financieringsbronnen

Andere:

 

Neem ook contact op met uw gemeente en uw provincie.