Grastegels verkiezen boven harde (waterdichte) ondergrond

   

terreinen_couleur

infrastructuur couleur processen_gris aankoop_gris

Ondoorlatende oppervlakken tot een minimum beperken zorgt ervoor dat het regenwater kan infiltreren en voorkomt afstromend water. Er is een rechtsreeks effect op de aanvulling van het grondwater en de watermassa. Afhankelijk van de voorziening die u kiest, is het mogelijk om de biodiversiteit van de bodem (micro-fauna) en de filterfunctie te herstellen.
Vanuit economisch oogpunt zijn de waterafvoersystemen (riolering) beperkt en dit laat dus een besparing toe.
Uw parkings en buitenomgeving* kunnen op deze wijze worden aangelegd.

Het is mogelijk om het ecologische potentieel van uw perceel te beoordelen via de BAF-tool: https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/1-evaluatie-van-het-project-via-baf.html?IDC=7291

 

 

 

 

 

 

11-lawn-stones-3311513_1920_dalle gazon

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
icone_flore icone_insectes     icone_aquatique           icone_eau icone_sol   icone_economie

 

Financieringsbronnen

Voor het Vlaamse Gewest:

 

Neem ook contact op met uw gemeente en uw provincie.

Algemene informatie