Groene energie produceren uit afval of andere activiteiten

Picto Quick win  

terreinen_gris

infrastructuur couleur processen_couleur.png aankoop_gris

De bescherming van de biodiversiteit door middel van groene energieproductie vereist een analyse van de verschillende productieketens.
Alle energieproductie heeft immers zowel positieve als negatieve gevolgen voor de biodiversiteit. Het is daarom belangrijk om te proberen de negatieve effecten te minimaliseren door te kiezen voor hergebruik of het combineren van materiaal/energie om energie te produceren.
Om dit te doen, kunt u de energieproductie uit afval integreren (energieterugwinning uit afval om warmte, elektriciteit en brandstof/biogas te produceren) of gebruik maken van warmtekrachtkoppeling (gelijktijdige productie van thermische en elektrische energie) voor uw technische installaties.

 

 

 

 

58-green-1974055_1920_energie verte

Voordelen

Expertise

Voor de uitvoering van deze actie raden wij u aan om advies in te winnen bij een expert.

Algemene informatie