Groene hoekjes braak laten liggen

   

terreinen_couleur

infrastructuur_gris processen_gris aankoop_gris

Het bevorderen van biodiversiteit gebeurt ook door gronden braak te laten liggen. Met 'braakliggend' worden gronden bedoeld die tijdelijk niet gebruikt worden of onregelmatig onderhouden worden. Deze gronden herbergen soms een veelheid aan ecologische habitats. Braakliggende zones vindt men vaak in oude industriële gebieden, vergeten tuinen, zones tussen gebouwen of langs transportroutes.
Braakliggende gronden bieden habitats voor fauna en flora die elders minder vaak voorkomen en bieden dus een reeks voordelen voor hun ontwikkeling. Men vindt op die gronden soms soorten die zich in de stad niet spontaan ontwikkelen.
Om misverstanden te vermijden is het aan te raden om met de buurt te communiceren over het nut van de braakliggende zone. Een negatief imago van wat vaak als 'verwaarloosd' wordt gezien kan zo worden omgevormd tot een positieve indruk.

Het is mogelijk om het ecologische potentieel van uw perceel te beoordelen via de BAF-tool: https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/1-evaluatie-van-het-project-via-baf.html?IDC=7291

 

 

 

 

18-dry-grass-3648912_1920_friche

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
icone_flore icone_insectes icone_oiseaux icone_mammiferes icone_aquatique icone_surface verte           icone_sol   icone_economie

 

Financieringsbronnen

​​​​​​Neem ook contact op met uw gemeente en uw provincie.

Algemene informatie