Heideveld beheren

   

terreinen_couleur

infrastructuur_gris processen_gris aankoop_gris

Groene zones met heideplanten (verzamelnaam voor plantensoorten uit de familie van de Ericaceae) maken het mogelijk een inmiddels zeldzaam geworden type begroeiing te herstellen.
Indien u beschikt over een zure en goed gedraineerde bodem, dan kan u daarop enkele inheemse soorten aanplanten.
Heideplanten zijn nectarhoudend, en dus ideaal voor bestuivers. Daarnaast hebben ze ook interessante milieuvoordelen omdat ze op het einde van het seizoen bloeien. Bepaalde soorten produceren klein fruit dat als voer voor vogels kan dienen (zoals bessen).
De vallende bladeren van heideplanten gaan -eens ze op de grond liggen- over in een grondsoort die 'heidegrond' wordt genoemd en die van nature zuur is. Deze grond kan vervolgens als substraat worden gebruikt voor andere aanplantingen.

 

 

 

 

73-heather-4014630_1920_bruyère

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
icone_flore icone_insectes icone_oiseaux                 icone_sol    

 

Expertise

Voor de uitvoering van deze actie raden wij u aan om advies in te winnen bij een expert.

Financieringsbronnen

Neem contact op met uw gemeente en uw provincie.

Algemene informatie