Opleiden/sensibiliseren van het personeel omtrent biodiversiteit

Picto Quick win  

terreinen_gris

infrastructuur_gris processen_couleur.png aankoop_gris

Zorgen voor de opleiding van uw collega's zodat ze over de nodige vaardigheden beschikken om werk te maken van de biodiversiteit.
Een beter begrip van de uitdagingen op het vlak van de biodiversiteit maakt het mogelijk om de actoren van uw bedrijf beter te betrekken bij de invoering van een gekozen maatregel.
Of de maatregel zich nu op het niveau van productie/ontwerp, beheer of gebruiksfase bevindt, indien het personeel zich bewust is van de biodiversiteit, zullen de doorgevoerde maatregelen een echte meerwaarde betekenen voor uw bedrijf en het milieu.

 

 

 

 

93b-skills-835747

Voordelen

Praktische informatie

Op Federaal niveau:

 

Voor het Vlaamse Gewest:

 

Voor het Brusselse Gewest:

 

Voor het Waalse Gewest:

  •  

 

Andere:

Voorbeelden van bedrijfsactie

  • voorbeeld 1
  • voorbeeld 2
  • voorbeeld 3

Expertise

Voor de uitvoering van deze actie raden wij u aan om advies in te winnen bij een expert.

Financieringsbronnen

Op Federaal niveau:

  •  

 

Voor het Vlaamse Gewest:

  •  

 

Voor het Brusselse Gewest:

  •  

 

Voor het Waalse Gewest:

  •  

 

 

Andere:

  •  

 

Neem ook contact op met uw gemeente en uw provincie.