Over

De keuze van ondernemingen voor een groene strategie komt het imago ten goede. Biodiversiteit is voor ondernemingen een aanzienlijke troef!

BiodiversiTree is een gebruiksvriendelijke online tool. De tool stelt u, na het selecteren van criteria, acties voor ten voordele van de biodiversiteit die u kan nemen binnen uw bedrijf. De acties die de tool voorstelt situeren zich binnen vier takken van de bedrijfsvoering: bedrijfsterreinen, infrastructuur, aankoopbeleid en procesvoering.

Biodiversiteit is de enorme variabiliteit aan leven op aarde. De goederen en die het ons aanbiedt, de ecosysteemdiensten, spelen een essentiële rol in alle aspecten van ons leven .

De mens wordt stil aan bewust van de rijkdom, de waarde en de kwetsbaarheid van de biodiversiteit en bijhorende ecosysteemdiensten.

De bescherming ervan is bijgevolg van uiterst belang!

Een beter begrip van biodiversiteit voor een betere bescherming ervan is essentieel.

Biodiversiteit is essentieel voor de activiteiten van ondernemingen. Meer zelfs, bedrijven zijn afhankelijk van biodiversiteit. Sommige bedrijfsactiviteiten kunnen de biodiversiteit schaden. Het behoud van biodiversiteit daarentegen, creëert dan weer kansen.

Het maatschappelijk bewustzijn van het belang van milieubehoud stijgt. Behoud van biodiversiteit is voor ondernemingen bijgevolg niet langer een beperking maar wel een troef die moet worden opgenomen in de bedrijfsstrategie.

Biodiversiteit en economisch rendement gaan hand in hand. Biodiversiteit is een meerwaarde voor jouw bedrijf!

De uitdagingen mogen niet enkel ideologisch blijven. Er is nood aan actie.

Start zelf met het beschermen van de bestaande natuur en het creëren van bijkomend natuur!

Ga zelf aan de slag en communiceer over je acties.

De BiodiversiTree is ook een platform voor het delen van kennis en goede voorbeelde.