(Regen)water (her)gebruiken

Picto Quick win  

terreinen_couleur

infrastructuur couleur processen_couleur.png aankoop_gris

Regenwater opvangen is economisch veel interessanter dan drinkwater gebruiken.  

U kan het regenwater opvangen door middel van regenwaterputten en u kan het op verschillende manieren hergebruiken:

  • Gieten van planten
  • Spoelen van toiletten
  • Wassen van voertuigen
  • Reiniging van buitenaanleg
  • Voeding van een waterpunt
  • ...

Het gebruik van minder drinkwater vrijwaart de kostbare waterbronnen en de biodiversiteit: zo is het grondwater bijvoorbeeld een zeer belangrijke waterreserve voor planten. En om deze ondergrondse reserves van zoet water aan te vullen moet regenwater ook in de bodem kunnen dringen. Hiervoor zijn waterdoorlatende oppervlakken van belang.

Om u te helpen bij het plaatsen van een hulpmiddel voor regenwaterrecuperatie raden we u aan beroep te doen op een expert die u kan bijstaan.
En om het principe van regenwaterrecuperatie beter te begrijpen kan u informatie bekomen over de tool voor het beheer van regenwater op perceelsniveau van Leefmilieu Brussel: https://leefmilieu.brussels/themas/water/duurzaam-waterbeheer/tool-voor-het-beheer-van-regenwater-op-perceelsniveau

 

 

 

 

Eau Pluie@Pixabay

Voordelen

Voor de biodiversiteit   Andere
icone_flore       icone_aquatique           icone_eau icone_sol   icone_economie