Terreinen en gebouwen integreren met respect voor de biodiversiteit

   

terreinen_couleur

infrastructuur couleur processen_gris aankoop_gris

Het zo goed mogelijk integreren op het terrein en rondom het gebouw van bestaande (landschappelijke) elementen (vochtige zones, bomen en struiken,…) en/of van elementen die in de streek voorkomen laat toe om de biodiversiteit op het terrein te behouden.
Om uw project goed te ontwerpen, geeft u best de voorkeur aan een (voorafgaande) studie van uw terrein en de omgeving zodat u op een gepaste manier kan aansluiten op de bestaande groene netwerken rondom en een gepaste keuze kan maken van plantensoorten die aangepast zijn aan de omgeving en de bodem.
Deze integratie laat toe:

  • te strijden tegen verbrokkeling en afbraak van het landschap
  • de verbindingen tussen groene en andere netwerken en migratieroutes te ondersteunen

Het is mogelijk om het ecologische potentieel van uw perceel te beoordelen via de BAF-tool: https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/1-evaluatie-van-het-project-via-baf.html?IDC=729

 

 

 

 

17-echo-1966014_1920_intégrer terrain biodiversite

Voordelen

Expertise

Voor de uitvoering van deze actie raden wij u aan om advies in te winnen bij een expert.

Financieringsbronnen

Neem ook contact op met uw gemeente en uw provincie.

Algemene informatie