Vervuiling met een impact op biodiversiteit vermijden

   

terreinen_couleur

infrastructuur couleur processen_couleur.png aankoop_couleur

Het vrijwaren van de biodiversiteit vereist het besef dat vervuiling een grote impact heeft. Vervuiling vermijden zorgt ervoor dat de werking van ecosystemen en de soorten die deze samenstellen niet wordt verstoord. 
Vervuiling kan verschillende vormen aannemen:

 • vaste vorm (bv. afval uit dagelijks gebruik)
 • vloeibare vorm (bv. pesticiden, aardolie, meststof...)
 • gasvormig (uitlaatgassen, rook uit schoorstenen...)
 • ontastbare vorm (bv. geluidshinder door installaties)

Ze kan zich voordoen in verschillende soorten gebieden:

 • waterlopen: uitdunning en bedreiging van bepaalde vissoorten
 • bodem: verdwijnen van insecten die nuttig zijn voor de ondergrond en deze stabiliseren
 • oceanen: plastic als gevaar voor zeedieren
 • ...

Deze bedreigingen hebben ook impact op de menselijke gezondheid! Bepaalde vervuilende stoffen kunnen immers in onze voedselketen terechtkomen.

 

 

 

 

30-waste-separation-502952_1920_éviter pollution

Voordelen

Expertise

Voor de uitvoering van deze actie raden wij u aan om advies in te winnen bij een expert.

Financieringsbronnen

Op Federaal niveau:

 •  

 

Voor het Vlaamse Gewest:

 •  

 

Voor het Brusselse Gewest:

 •  

 

Voor het Waalse Gewest:

 •  

 

 

Andere:

 •  

 

Neem ook contact op met uw gemeente en uw provincie.

Algemene informatie

 •