Voor een duurzaamheidstest uit

Picto Quick win  

terreinen_couleur

infrastructuur couleur processen_couleur.png aankoop_couleur

Door de duurzaamheid van uw onderneming te evalueren kan u doelstellingen vastleggen om de milieuimpact te verbeteren.
De evaluatietools laten ook toe om

  • het nut van acties aan te tonen
  • de kosten en baten te analyseren

De behaalde scores kan u vervolgens gebruiken in uw communicatie om de evolutie te tonen, bijvoorbeeld nadat bepaalde acties werden uitgevoerd.
Afhankelijk van de evaluatietool gaan de criteria over ecosystemische parameters, welzijn en/of de 'natuurwaarde' van uw terrein(en).

 

 

 

 

61-checklist-2077018_1920_test durabilité

Voordelen

Expertise

Voor de uitvoering van deze actie raden wij u aan om advies in te winnen bij een expert.

Financieringsbronnen

Neem contact op met uw gemeente en uw provincie.

Algemene informatie