Woordenlijst (A - F)

Hier zijn de meer technische termen opgenomen waarvoor toelichtingen vereist zijn.

 

A

B

 • Begraasd grasland: Weide of grasland dat begraasd wordt.
 • Beschermde zone: Een beschermd gebied is een duidelijk afgebakende geografische zone die wordt erkend en beheerd met alle doeltreffende, juridische of andere middelen, om op lange termijn te zorgen voor het behoud van de natuur alsook de ecosysteemdiensten en de culturele waarden die ermee gepaard gaan. Deze gebieden genieten van een bijzonder beschermingsstatus (natuurreservaat, bosreservaat, vochtige bodems (moerassen, vennen) van biologisch belang, grotten van wetenschappelijk belang).
 • Bestuivende insecten: Bestuiving is het proces waarbij de stuifmeelkorrel wordt vervoerd. De stuifmeelkorrel speelt een belangrijke rol bij de voortplanting van de meeste bloemplanten. Het is één van de talrijke ecosysteemdiensten die door de natuur wordt aangeboden en die de biodiversiteit bevordert. Meer dan 100.000 soorten insecten, maar ook vogels en zoogdieren dragen hun steentje hieraan bij.
 • Buitenaanleg: Voorziening in de nabijheid van een infrastructuur.

C

 • CASCO: Onroerend goed in ruwbouwstaat (dragende structuur en buitenafwerking zijn in orde, woning is water- en winddicht)

D

 • Design product-dienst of eco-design: Het ontwerp van een dienst of product waarvan de invloed minimaal of positief is, in termen van biodiversiteit. Het effect van het product wordt beoordeeld op zijn hele levenscyclus ("from craddle to craddle"), vanaf de productiefase van de grondstoffen tot het einde van de levensduur van alle componenten van het product. 
  Eco-design geldt ook voor het ontwerpen van de productielijn.
 • Doorlatende oppervlakte: Een doorlatende oppervlakte bestaat uit verscheidene types afwerkingen (straatklinkers, betegeling, andere voorzieningen, …) die de infiltratie van hemelwater toelaten en tegelijk een verharde oppervlakte bieden.
 • Dreef: lijnaanplantingen aan beide zijden van een weg.

E

 • Endemische soort: De term ‘endemisch’ duidt op een plant of dier afkomstig uit een bepaalde regio en die men nergens anders terugvindt in een natuurlijk milieu.

F