Woordenlijst (G - L)

Hier zijn de meer technische termen opgenomen waarvoor toelichtingen vereist zijn.

 

G

H

  • Houtkant: Aaneengesloten strook met houtige gewassen die breder is dan één bomenrij op taluds, langs grachten of bermen. De houtige gewassen zijn vaak beheerd als hakhout. Hakhout is op struik gezette boom- en heestersoorten waarvan het hout periodiek en boven het maaiveld gekapt wordt.
  • Haag: Een soort houtkant. Aanplant van heester- of boomsoorten op zeer korte afstand van elkaar in één of meerdere rijen en die één of meerdere keren per jaar wordt geschoren.
  • Hitte-eiland effect: Het hitte-eiland effect is het verschijnsel van de stijging van de temperatuur in het stedelijke gebied in vergelijking met het omliggende gebied. Dit wordt veroorzaakt door het groot aantal verharde en donkere oppervlakten die de warmte langer vasthouden.

I

  • Inheemse soort: De term ‘inheems’ duidt op een (dier- of planten)soort of een geheel van soorten die van nature aanwezig is op een plaats, zonder toedoen van de mens.
  • Invasieve soort of invasieve uitheemse soort: Een uitheemse soort is een levend organisme (dier of plant) dat gewild of ongewild door de mens buiten zijn natuurlijk biotoop werd geïntroduceerd. Wanneer de soort zich aan zijn nieuwe omgeving aanpast en daarbij aanzienlijke schade toebrengt aan de biodiversiteit of de natuurlijke habitats, is hij 'invasief'.
    Na het verdwijnen van de natuurlijke habitats, wordt het probleem van de invasieve uitheemse soorten beschouwd als de tweede grootste oorzaak van het wereldwijde verlies aan biodiversiteit. 

J

K

  • Kringloopeconomie: Het principe van omvorming van afvalstoffen of lozingen naar grondstoffen. Deze grondstoffen worden binnen eigen productie/verwerking of binnen die van een ander bedrijf hergebruikt. In een dergelijke economie, bestaat het begrip afval niet meer.

L

  • LCCA–analyse: Een Life Cycle Cost Analysis (LCCA) is een methodiek voor het in kaart brengen van de financiële kosten en baten van een product of dienst die investeringskosten, beheers- en onderhoudskosten en 'sloopkosten' onderling vergelijkbaar maakt. De LCCA beslaat een studieperiode van 25 à 30 jaar (middellange) en van 60 jaar (lange termijn) met vaste én met evoluerende (prognose) prijsniveaus (prognose).